Välkommen till Returens dagliga verksamhet!
Här får du lära dig miljöarbete.
Vi hämtar, sorterar och slänger sopor Görla återvinningscentral.
Vi tar emot elavfall som måste mekas isär innan det kastas. Du får skruva i gamla datorer och sortera plast, metall, sladdar och kretskort.
Ibland hjälper vi till när saker och möbler ska flyttas.
Gillar du att sporta? Vi tränar och har kul tillsammans med deltagare från andra dagliga verksamheter. Vi spelar också innebandy regelbundet.