Widgit Online

Widgit Online

Skapa, spara och dela symbolmaterial

Stöd inlärning och kommunikation genom att skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad i din webbläsare.

 

Vilken typ av konto passar dig?

Prova i 21 dagar
 
 

Stöd inlärning och kommunikation med symbolmaterial

Symboldokument
Symboldokument

Visa i alla webbläsare
Visa i alla webbläsare

Bildkort
Bildkort

Scheman
Scheman

Spel och Arbetsblad
Spel och Arbetsblad

Uppmärkning i miljön
Uppmärkning i miljön