Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is not published
Vad Passals jurister kan hjälpa till med
Nyansökningar
Vi hjälper dig att skriva en ansökan till kommunen eller försäkringskassan och vi är även med vid utredningsmöten om du vill det.
Utökningar
Om du har ett beslut om personlig assistans och behöver mer tid hjälper vi dig att ansöka om utökning.

Tillfälliga utökningar
Om du får ett tillfälligt behov av en utökning av din personliga assistans hjälper vi dig att ansöka om detta.
Omprövningar och uppföljningar av befintliga beslut
När ett befintligt beslut från Försäkringskassan eller kommunen ska följas upp finns vi med som stöd.
Vi hjälper dig att se över dina behov och stöttar dig genom hela processen.

Begäran om omprövning av beslut och överklagan
Ibland blir inte besluten som man tänkt och hjälper vi dig självklart att begära omprövning och att överklaga.
Muntliga förhandlingar
Vi kan vara med som ombud och hjälper dig att begära muntlig förhandling om du vill det.
Ombud i myndighetskontakter
Vi kan vara ditt ombud i alla delar som rör din personliga assistans. Om du vill det.
Information
Vi arbetar hela tiden med att hålla oss informerade kring den personliga assistansen och rättsläget.
Vi följer utvecklingen inom den personliga assistansen och deltar i olika nätverk för att bidra mycket som möjligt till en positiv utveckling.
 
kontakta någon av våra jurister:
Mia Von Wachenfelt 010 7077812, miavonwachenfelt@passal.se
Lisa Liljenberg 010 7077823, lisa.liljenberg@passal.se