Skip to main content
Widgit Online Logo

Widgit Online

Skapa, skriv ut, dela och översätt symbolmaterial online

Skapa bildstödsmaterial för kommunikation, läs- och skrivträning och planering direkt i webbläsaren utifrån hundratals olika mallar och hela Widgit symbolbas med över 20 000 symboler.

Prova gratis Beställ

Skapa bildstödsmaterial snabbt och enkelt

Registrera dig för ett konto och kom igång direkt med att skapa material.

Färdiga mallar

Färdiga mallar

Skapa bildstödsmaterial snabbt utifrån hundratals mallar inom många olika områden.

Molnbaserat

Molnbaserat

Widgit Online körs direkt i webbläsaren på din dator eller iPad. Ingen installation krävs och du kan logga in från vilken enhet du vill.

Mallar för två språk

Mallar för två språk

Skapa tvåspråkigt material med hjälp av automatisk översättning till över 100 olika språk.


Vad kan du göra i Widgit Online?

Du kan använda Widgit Online både för att skapa material för utskrift och för användning digitalt. Du kan också skriva med symbolstöd och talat stöd i dokumentdelen. Här är några exempel på vad du kan skapa i Widgit Online.

Bildkort

Bildkort

Ordförrådskort, arbetsblad och ordlistor erbjuder många möjligheter till självständigt arbete.

Symbolstödda scheman

Symbolstödda scheman

Ett symbolstött schema för hela veckan, en dag eller en aktivitet skapar struktur och rutin och kan minska oro över vad som ska hända.

Knippor

Knippor

Kommunikationsknippor är lätta att bära med sig och är för många ett smidigt sätt att kommunicera med i stunden.

Mallar för två språk

Mallar för två språk

I mallarna med innehåll för två språk går det att översätta ditt svenska innehåll till över 100 olika språk med hjälp av Google Translate. Du fyller på med aktuellt innehåll i någon av de befintliga mallarna och klickar sedan på översätt.

Tankekartor

Tankekartor

Skapa symbolstödda tankekartor för olika syften.

Strukturstöd

Strukturstöd

Checklistor och minnesstods kan användas för att skapa struktur i olika typer av situationer.

Symboldokument

Symboldokument

Skapa symbolstödda berättelser, instruktioner och informationsblad i dokumentsdelen.

Meningsbyggnad

Meningsbyggnad

Skapa symbolmaterial för att träna meningsbyggnad. Du kan själv färgkoda ordklasser efter behov.

Kartor och böcker

Kartor och böcker

Skapa kommunikationsböcker och -kartor för att hjälpa individer att kunna uttrycka sig och kommunicera sina behov och önskemål.

Sociala berättelser

Sociala berättelser

Skapa sociala berättelser för att ge stöd och vägledning i olika typer av sociala situationer.

Läs mer om symboler på vår hemsida. Här finns också inspiration och guider för att komma igång med Widgit Online.

www.symbolbruket.se

Widgit Writer

Widgit Writer

Widgit Writer är en app för iPad för att skriva enkla dokument med symbolstöd, ljudning och talat stöd. Widgit Writer laddar du ner gratis i App Store, sedan loggar du in med samma användaruppgifter som för Widgit Online.

Mer information om Widgit Writer