Har du en licenskod?

Om du har köpt Widgit Online med faktura eller från en återförsäljare, så har du fått en licenskod med 24 tecken. Du kan använda den för att aktivera och ställa in ditt konto.

Aktivera