Widgit Online

Mallar för två språk

Tillägg till Widgit Online

Skapa material för svenska som andraspråk och för moderna språk på några minuter

 

Översätt automatiskt genom ett klick på en knapp.

Översättning och talat stöd finns för ett stort antal språk.

Dela enkelt tvåspråkigt material med dina arbetskamrater.

 

Stöd elever med svenska som andraspråk (SVA)

Du kan använda tvåspråkiga mallar för att:

 • För att snabbt kunna stödja nyanlända elever med material på två språk
 • Underlätta kontakten och kommunikationen mellan personer med olika språk
 • Underlätta kommunikationen mellan hem och skola, som ex viktig information och hemarbete för eleven
 • Förklara svåra begrepp med hjälp av Widgitsymboler
 • Skapa bildstöd för bedömningsunderlag och utvecklingssamtal
 • Skapa material som kan utvecklas i takt med att eleven lär sig svenska
 • Skapa inkluderande material för hela klassen

Stöd inlärning av moderna språk

Du kan använda den direkta översättning för att:

 • Skapa bildkort för tidig språkinlärning
 • Variera inlärningen av språk
 • Ge möjlighet för eleven att förbättra sina kunskaper och förståelse genom att lyssna, läsa, skriva och tala.
 • Skapa roliga aktiviteter och spel med språkinnehåll
 • Främja självständigt lärande
 

Beställ så här

Mallarna för två språk är ett engångsköp, ditt abonnemang på Widgit Online påverkas inte.

Alla priser visas exkl moms
Pris från
Individuellt 250 kr
Familj 475 kr
Klass eller grupp 1050 kr
Liten skola 1750 kr
Medelstor skola 2450 kr
Stor skola 4550 kr
Mindre organisation 1750 kr

Direkt inifrån Widgit Online
Köp med PayPal från Tilläggs sidan

Med betalning via faktura: Beställ via telefon, e-post eller brev

Via telefon: 013-712 70

Via e-post: info@hargdata.se

Via brev: Skicka beställning till:
Symbolbruket | Hargdata
Östra Harg
Torpängen
585 91 Linköping