Välkommen till Spektras dagliga verksamhet!
 
Här får du möjlighet att vara kreativ och ingå i ett socialt sammanhang. Vi lägger stor kraft att skapa struktur och rutiner.
Att komma upp morgonen och ta sig hit kan vara ett stort steg i sig.
 
Exempel aktiviteter vi erbjuder: foto, film, bakning, promenader, hantverk och utflykter.
 
Vi har ett konstrum om du vill ägna dig åt eget skapande och erbjuder även olika diskussionsforum.
Vi erbjuder fotokurs onsdagar. Vi arbetar både ute och i studio. Vi jobbar med olika teman, redigerar, diskuterar och gör bildanalyser.
Dina behov och önskemål styr hur din dag ska se ut.
Du får en stödperson som stöttar och tränar för större självständighet.
Vi riktar oss till dig som är över 18 år. De flesta av våra deltagare har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).