Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is published
Välkommen till Företagsgruppens dagliga verksamhet
Vi samarbetar med olika företag och erbjuder hjälp med bland annat montering och förpackning av diverse produkter.
Vi hjälps åt att hitta metoder att alla kan bidra och en meningsfull sysselsättning, du får ett eget schema med uppgifter som passar dig. Vi har möten varje vecka, där alla får komma till tals. Dina idéer och önskemål är viktiga och vi uppmuntrar medbestämmande.
Vi har till en fin idrottshall. Där har du som vill möjlighet att träna och ha kul tillsammans med deltagare från andra
dagliga verksamheter.