Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is published
Individuella programmet får du läsa.
estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa
natur och miljö, individ och samhälle, språk och kommunikation.
 
skolan finns också nationella program, där läser eleven olika ämnen som är indelade i kurser. De nationella programen är yrkesinriktade.
 
skolverket kan du läsa mer