Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is not published
Välkommen till Mandelblommans dagliga verksamhet!
 
Vi vänder oss till dig som behöver mycket stöd.
Gruppen är liten och varje deltagare har ett eget anpassat schema.
Kommunikation att du ska ha möjlighet att förstå och göra dig förstådd är det allra viktigaste.
 
Sång, rörelse och skapande verksamhet är vanliga inslag under dagen. Vi är gärna ute, går promenader och matar fåglar. Sociala färdigheter tränas genom t ex besök i affärer eller återvinningen.