Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is not published
Frågor till filmen: Bygg gänget
1. Hur mycket skräp slänger vi per person och år i Sverige? 50 kg eller 500 kg?
2. Ge något exempel farligt avfall.
3. En tredje del av våra sopor återanvänds. Ge något exempel saker som vi kan återanvända.
4. I filmen gjorde killarna gamla stolar fina. Ge ett exempel något som du skulle vilja återanvända och göra fint.