Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is published
I skolans elevhälsoteam arbetar sjuksköterska och kurator.
Elevhälsan kan hjälpa dig när du mår dåligt eller har ont.
​Hos skolsköterskan kan man ha samtal om hur du mår och du kan till exempel väga dig.
Skolsköterskan har tystnadsplikt.
Skolsköterskan heter Maria Major Kjartansson
0150-574 42 maria.kjartansson@katrineholm.se
 
​Hos kuratorn kan du prata om känslor, problem och vilken hjälp du kan från samhället, till exempel LSS (lagen om stöd och service) och habilitering.
Kuratorn har tystnadsplikt.
Kuratorn heter Jennifer Berglund
0150-57089 jennifer.berglund@katrineholm.se