Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is published
Välkommen till Språngets dagliga verksamhet!
Våra lokaler finns i bottenplanet ett bostadshus i Vigelsjö, i utkanten av Norrtälje. Sjön Lommaren ligger nära och området gränsar till hästhagar, skog och fina strövområden.
Språnget är en daglig verksamhet i rörelse. Vi utför ärenden, beställningar och leveranser inom stan.
Vi promenerar varje dag, det är ofta ett bra sätt att hantera oro.
Aktiviteterna handlar mycket om friskvård som promenader, gymnastik och träningscykel men också om individuella önskemål som utflykter, musik och bad.
Sociala färdigheter tränas genom att vi är ute i samhället, åker buss, besöker bibliotek, apotek, affärer och badhus. En gång i veckan äter vi lunch ute restaurang.