Please use the Print button in the document viewer to print out the document.

Skip to main content
Print Export to PDF
This is published
Det globala målet nr 16
Fredliga och inkluderande samhällen
Fundera över: Hur är man en bra kamrat. Hur känns det att vara ovän med någon? Hur vill du att andra ska vara mot dig? Kan länder vara ovänner?