Källsortering
Att källsortera betyder att vi delar upp vårt skräp. Plast till plast, metall till metall, tidningar till tidningar och vidare. När vi delar upp skräpet det här sättet spar vi jordens resurser. Istället för att ständigt hämta nytt material från naturen kan vi återanvända saker när vi källsorterar. Att återanvända saker inte lika energikrävande som att bearbeta en ny råvara och göra nya saker.
När vi källsorterar delas sakerna upp i sådant som kan återanvändas och sådant som kan förbrännas.