fredag kommer sköterskan till oss.
Hon ska berätta om hälsoenkäten.