fredag kommer skolsköterskan till klassen.
Hon ska berätta om hälsoenkäten.