Välkommen till projekt Bildstöd i föreningsliv.
Projektets syfte är att underlätta för föreningar att använda bildstöd och AKK att föreningslivet blir tillgängligt för alla.
Vi gör bildstöd till aktiviteter som DHB Västra och samverkande föreningar genomför.
Vi sprider material och producerar instruktionsfilmer.
ABF hjälper oss att skapa studiecirklar.
Vi kan erbjuda Workshops om bildstöd och tecken som stöd till föreningar!
Kontakta oss gärna för mer information och bokning.
marie-louise.fritzen@dhbvastra.se